Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες που διαγωνίστηκαν αποστέλλοντας τα έργα τους!


Αποτελέσματα Διαγωνισμού